KUNSTHISTORIEN PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD - NYKLASSICISME


Den ældste afdeling af kirkegården - afdeling A - som blev oprettet i 1760, bærer præg af tidens mode inden for kunst. Denne kunstretning er nyklassicismen, som var den fremherskende kunstretning i Europa ca. 1760 - ca. 1820. Nyklassicismen var et forsøg på at genskabe antikkens rene og strenge formsprog. Den var en reaktion på barokkens og rokokoens svulmende udtryksformer, og dens frembrud på denne tid hænger sammen med udgravninger i Grækenland , Lilleasien og Italien. I Italien især udgravningerne i Pompei og Herculanum.

På afdeling A på Assistens Kirkegård findes en række gravmonumenter i nyklassisistisk stil, udført af tidens betydeligste kunstnere. Flere af disse kunstnere er ikke kun kendt for deres gravkunst, men er også kendt for statuer på pladser og på museer. Karakteristisk for monumenterne på afdeling A er den enkle stil, brugen af de antikke søjler, de antikke mønstre, de trekantede tempelgavle, krukker, vaser samt antikkens guder i udsmykningen.

Mindesmærkernes skabere. De kendteste. Fortrinsvis afdeling A.

Johannes Wiedewelt havde været på en 4 års studietid i Italien og var her blevet begejstret for den antikke kunst. Da han vendte hjem, blev han fortaler for den nyklassicistiske kunst og videregav sin viden og sin kunstopfattelse som professor ved kunstakademiet og ved sine mange monumenter.Han fik til opgave at udsmykke Jægerspris Park og Fredensborg Park med skulpturer.Han var uhyre flittig, og hans store produktion blev forbillede for andre af datidens billedhuggere. Hans kendteste værker er imidlertid hans gravmæler, herunder nogle af dem på Assistens Kirkegård.


Weidenhaupts gravmonument over Wiedewelt

De kendteste her er gravmælet over familien Bodenhoff og gravmælet over familien Værn ( begge afdeling A). Det bodenhoffske monument er et af de største, kostbareste og - på grund af myten om den levende begravelse af Birgitte Bodenhoff - et af de berømteste monumenter på Assistens Kirkegård.I nichen på stelen hviler en yngling mod en skibsstævn, og på begge sider af sarkofagen over fru Bodenhoff står to kvindefigurer, formentlig udført af Dajon.


Bodenhoff gravmælet

Weidenhaupt havde som Wiedewelt opholdt sig i Rom og Paris lært nyklassicismen at kende. Han blev også som Wiedewelt professor ved Kunstakademiet, men besad ikke de store kunstneriske evner. Hans kendteste monumenter på Assistens er gravmælet over vennen og kollegaen Wiedewelt og over maleren Jens Juel (afd. A).


Weidenhaupt gravmonument

Dajon var elev af Wiedewelt, og også han var professor ved Kunstakademiet. Hans værker indskrænker sig til næsten udelukkende at være gravmonumenter. Værker af ham på kirkegården er bl.a. monumentet over Weidenhaupt, over boghandleren Søren Gyldendal og over digteren O. J. Samsøe. Alle findes på afdeling A.

Nicolaj Abilgaard var først og fremmest maler. Han har tegnet monumentet over sin bror, veterinæren Peter Christian Abilgaard. Denne startede for egne midler Landbohøjskolen. Udsmykningen på gravmonumentet , relieffet med naturgudinden, hentyder til hans virke som videnskabsmand og veterinær (afd. A).


Abildgårds gravmonument

Herman Vilhelm Bissen opholdt sig 10 år i Rom, hvor han var under indflydelse af Thorvaldsen. Han var en af datidens store billedhuggere, og også han var professor ved Kunstakademiet. Han er bl.a. kendt for "Istedløven" og "Den danske Landsoldat". På Assistens Kirkegård har han bl.a. udført gravmælerne over maleren Marstrand (afd. E) og vennen og billedhuggeren H.E.Freund (afd. E) og over sig selv (afd. A).


Bissens gravmonument

H.E. Freund er især kendt for sine buster og sine gravmæler. Han tilbragte to år i Rom, hvor han blev Thorvaldsns nære medarbejder. På Assistens Kirkegård findes flere monumenter af Freund, bl.a. monumentet over komponisten Kuhlau på afdeling A.


Tilbage til indledningen